מועדון התאגידים והסחר - שנה"ל תשפ"א

שלחו לחבר

שלום רב,

מצ"ב 

בברכה,

הפקולטה למשפטים