הפקולטה למשפטים מאחלת לכל הבאים בשעריה שנת לימודים פורייה ומוצלחת

שלחו לחבר

שלום רב,

מצ"ב

הפקולטה למשפטים