קול קורא תרבות דמקרטית - כרך בנושא הקורונה

שלחו לחבר

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים