תואר שני בלימודי משפט (.M.A) לא משפטנים - תוכנית חורף, תשפ"א

שלחו לחבר

שלום רב,

מצ"ב עלון התוכנית.

בברכה,

הפקולטה למשפטים