שלחו לחבר

מועדי סמסטר קיץ תשפ"א - לימודי תואר שני

שלום רב,

תואר שני למשפטנים

בין המועדים 27.7.2021-3.9.2021

תואר שני לא משפטנים

בין המועדים 29.7.2021-3.9.2021

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 07/12/2020