שלחו לחבר

תחרות המשפט המבוים בנושא בוררות השקעות בינלאומיות

שלום רב,

מצ"ב תוכנית התחרות

מצ"ב ברכת הפקולטה

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 10/02/2021