שלחו לחבר

רשימת מצטייני דיקן ורקטור לשנה"ל תש"פ

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 19/04/2021