רשימת מצטייני דיקן ורקטור בפקולטה למשפטים לשנה"ל תשע"ז

שלום רב,

מצ"ב הרשימה.

בברכה,

הפקולטה למשפטים