שלחו לחבר

מתווה בחינות בתומקס

 

להלן מתווה הבחינות:

 

סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים

יבחנו במערכת תומקס מהקמפוס על מחשבי האוניברסיטה ויושגחו ע"י משגיחים אנושיים ולא יצולמו תוך כדי הבחינה.

 

סטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה למשפטים

יבחנו במערכת תומקס מהבית, ולא יגיעו לקמפוס לטובת הבחינה (אלא אם כן יגישו בקשה מסודרת להבחן בקמפוס על מחשבי האוניברסיטה עד למועד שנאפשר להגשת הבקשות)

 

הדרכות

מצורפים קישורים להרשמה להדרכות למרצים והסטודנטים בנוגע לבחינות במערכת תומקס.

 

יש להדגיש כי מי שרוצה להשתתף בהדרכות צריך להירשם בקישורים מטה. לאחר הרשמה ישלח קישור להדרכה עצמה.

 

  • סדרת הדרכות למרצים:

 

תאריך

שעה

נושא ההדרכה

קישור להרשמה להדרכה

2.6.2021

11:00

יצירת שאלון הבחינה בממשק של תומקס (הפקדה בכספת)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nS_liJewRwyVu7CNFj0uaQ

6.6.2021

11:00

ניהול הבחינה המקוונת ע"י המרצה בממשק של תומקס- מענה על שאלות הסטודנטים וצפיה בסטטוס הנבחנים (ניהול בחינה במוניטור)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4m-AAkzWSsqRVo1SGHDK4Q

10.6.2021

11:00

בדיקת הבחינה בתומגרייד (אפשרי גם עבור בחינות המתנהלות בדף ועט)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MG--PGhrRGiR97enV9okkQ

28.6.2021

15:00

בדיקת הבחינה בתומגרייד (אפשרי גם עבור בחינות המתנהלות בדף ועט)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4K8h50xXSW-bSxnRSPOTPg

 

בברכה,

אוניברסיטת בר אילן

 

 

תאריך עדכון אחרון : 27/05/2021