שלחו לחבר

ברכות חמות לעו"ד גונדר פרומית כהן (טילמן) על מינוייה לראש אגף משאבי אנוש והדרכה בשירות בתי הסוהר ועל קבלת הדרגה