שלחו לחבר

ברכות חמות לעו"ד עדיה ליבוביץ על מינוייך למנהלת לשכת נשיא המדינה