שלחו לחבר

הפקולטה למשפטים מזמינה חוקרות וחוקרים מצטיינים להציג את מועמדותם להצטרפות לפקולטה החל משנה"ל תשפ"ג

שלום רב,

מצ"ב קול קורא בנושא.

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 22/08/2021