עדכון בלו"ז מועדים למגזר הלא יהודי - תזכורת הנוהל

שלום רב,

המצ"ב לתשומת לבכם:
על פי הלו"ז שעודכן על ידי דקנאט הסטודנטים, חודש הרמדאן חל השנה מיום חמישי ה 17/5/2018 ויימשך עד יום שישי  15/6/2018.

חג עיד-אל-פיטר תום הרמדאן יחול ביום שבת 16/6/18 ויימשך שלושה ימים עד יום שני ה- 18/6/18.

יתכן שינוי של יום אחד, זאת נדע בתום הרמדאן.

 

לנוחיותכם, אנו מצרפים קישור לנוהל, לצורך תזכורת וריענון ההנחיות בו.
אנא הביאו בדחיפות לידיעת כל הגורמים הנוגעים בדבר במחלקתכם.

בברכה,
ליאת

 

לוח זמנים ומועדים למגזר הלא יהודי:

https://www1.biu.ac.il/File/about/MazkirutAcademit/LuzAcademi/LuzMigzar2018(1).pdf