שלחו לחבר

לכל הסטודנטים והסטודנטיות בהצלחה בשנת הלימודים

שלום רב,

מצ"ב הברכה.

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 07/10/2021