שלחו לחבר

סיכום שנה"ל תשפ"א - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 16/11/2021