ספרים חדשים בספרייה - אוגוסט-אוקטובר 22

ספרים חדשים אוגוסט-אוקטובר 22

בהקלקה על שם הספר תוכלו לעבור ולעיין בו גם בקטלוג ולראות פרטים נוספים 

 

ההתחייבות החד צדדית/לרנר, פבלו

 

האם הרצון החד צדדי יכול לחייב או שמא דרושה גם הסכמה של הצד האחר? הדיון בשאלה זו ובהתחייבות החד צדדית מסייע להבנת מגוון נושאים, כגון: הפעולה המשפטית, המהות המשפטית של ההצעה, ההצעה הבלתי חוזרת, ההצעה המזכה, ההקדש וההבטחה לציבור. ההתחייבות החד צדדית כמעט שלא זכתה לדיון במשפט הישראלי למרות חשיבותה התיאורטית הרבה ומקומה החשוב בספרות המשפטית. ספרו של ד"ר פבלו לרנר, המנתח את סוגיית ההתחייבות החד צדדית במשפט הישראלי ובאספקלריה השוואתית רחבה, ממלא חלל זה.

ההתחייבות

 

 

 

 

החיוב ושעבודי הנכסים : בין קניין לבין התחייבות ובטוחה / ברכיהו ליפשיץ   

הספר בוחן את טיבם של השעבודים השונים היכולים להיווצר לטובת הנושה בנכסי החייב: אחריות הנכסים הכללית, המשכנתא, האפותיקי והמשכון. הטיעון העיקרי בחיבור זה הוא המעבר של תפיסת ה"חיוב" מקניין בגוף החייב אל חיוב "אובליגטורי". מוסדות משפטיים של המשפט האזרחי נוטים להתאפיין ביציבות ובשמרנות. כל עוד המבנים המשפטיים הקיימים נותנים לצרכים המעשיים מענה סביר, יעדיפו השופטים והפוסקים להשתמש בתבניות העבר ובתקדימים שהן יצרו.  אבל כאשר השפה הנוהגת כבר איננה מתאימה למה שנדרש על ידי הבריות , נדרש המשפט לגשר על הפער שבין התודעה שבכוח לבין בפועל על ידי יצירת שפה אחרת ודברים אחרים. עולם חדש אומנם הולך ונבנה במקום הישן, אבל הרבה פעמים שני העולמות משמשים כאחד, לפי מה שנדרש, וכפי שאירע בעת שהחיוב נפרד מעל הקניין. לפי המחבר כך אירע גם בתחום השעבודים שלפי ההלכה. הואיל והתלמוד משמר את כל הדעות, ואינו מוציא ישן מפני חדש גם כשמדובר במוסד אחד, אבל הוא מסמן כבר שתי תופעות משפטיות שונות, נוצר הצורך ליישב בין העולמות וכך נוצרו קשיים רבים. אחת ממטרותיו של חיבור זה היא לתאר את כפל התופעות ולהפריד בין הדבקים הללו.

 

 

המשפט היהודי/אהרן נמדר

 

"פיקוח נפש", "ועשית הישר והטוב" – עומדים לשיקול דעתו של חכם ההלכה בפסיקת הדין. הספר מציג את השיטה המשפטית של ההלכה בכלים המקובלים במשפט הכללי. מובאות דעותיהם של חכמי ההלכה כגון הרמב"ם, והחזון איש לצד דעותיהם של חכמי המשפט הכללי כגון ה' קלזן, ר' דבורקין וא' ברק. העקרונות המדוברים בספר הם מוסריים. כמו כן, בספר מתוארים המקורות המשפטיים של ההלכה, ובכללם המקורות הפנימיים (כגון הסברא ותקנות חכמים) והמקורות החיצוניים (כגון תקנות הקהל והמנהג) המשמשים לפיתוחה של ההלכה ולהתמודדותה עם מציאות משתנה.

המשפט

 

 

מזור לנפש בכפייה / מוטי מרק

 

האשפוז הפסיכיאטרי בכפייה מהווה פגיעה קשה בזכויות אדם. למרות זאת, ההסמכה בחוק מאפשרת למדינות לכפות אשפוז פסיכיאטרי. מטרת חוקי בריאות הנפש להגן על חולה הנפש ולשמור על זכותו לחירות. למרות קיומם של הסדרים אלו, שיעורי האשפוז הפסיכיאטרי בכפייה בארץ ובעולם, במגמת עלייה, וחרף זאת תוספת האלימות בחברה בגין תחלואה נפשית גבוהה. ספרו של מרק עוסק בחופש הבחירה ובזכות לחופש מהגבלה במערכות היחסים שבין יחיד וחברה במצבי תחלואה נפשית, ומאפשר הבנה לחומרת הפגיעה בחירות במגוון מצבי תחלואה נפשית. החוקר מציע לעוסקים ב'דיני נפשות' מתחומי הרפואה, בריאות הנפש והמשפט מסגרת תיאורטית להתמודדות מקדמת בריאות עם הדילמה הקשה, תוך איזון בין הגנה על הזכות לחירות, הזכות לבריאות והחובה להבטיח את שלום הציבור.

מזור

 

 

 

מחשבות על שפיטה / דפנה ברק-ארז

 

ההליך השיפוטי מוציא מן הכוח אל הפועל את המשפט ומיישם אותו בחיי הצדדים. משפט נועד להוביל להכרעה שחשובה קודם כל לכל אחד מהצדדים, אבל למעשה יש לה השלכות נוספות. ההכרעה השיפוטית מכוונת התנהגויות ויוצרת ציפיות ביחס להחלטות במקרים אחרים. לצד זאת, היא גם חושפת את הקשיים שמעורר המפגש בין הנורמות המשפטיות המופשטות והאתגרים של חיי המעשה. 

הספר מראה נקודות מבט מגוונות ביחס לפרקטיקה של השפיטה ולאתגרים שהיא מציבה, בכל הנוגע לחתירה לצדק במשפט. נבחנות בו שאלות הנוגעות להגינות ההליך השיפוטי, ליחס בין הכלל לחריג, לדרכי הכתיבה וההנמקה של פסקי דין, לחילוקי דעות שיפוטיים ולפרשנות.

מחשבות

 

 

 

תניות שיפוט - לקראת מודל חדש / שחר אברהם גילר

 

פרקטיקה נפוצה בחוזים היא הכללתה של תניה הקובעת מראש את הסכמת הצדדים להתדיין בפני בתי המשפט של מדינה פלונית אם בעתיד יפרוץ סכסוך ביניהם. זוהי תניית שיפוט, והיא מעוררת התדיינות רבה בשיטות משפט רבות. ספר זה חושף את הטיפול המיוחד המוענק לתניות שיפוט לעומת הטיפול בתניות חוזיות אחרות ואת ההבדלים בין שיטות המשפט השונות בטיפול בהן. במסגרת זאת, הספר כולל מחקר השוואתי של הטיפול בתניות שיפוט במדינות השייכות למשפחות המשפט המקובל והמשפט הקוניננטלי וכן באמנות הבין-לאומיות שמסדירות את הטיפול בתניות אלו. הספר מתאר את הגורמים שמעצבים את הטיפול הנוהג בתניות שיפוט ועומד על הבעיות הרעיונות והמעשיות שנובעות מהטיפול המיוחד בהסכמות חוזיות אלו.

תניות

 

 

Gatley on libel and slander / joint editors: Richard Parkes, Godwin Busuttil ; consulting editor, Alastair Mullis ; contributing editors, Tom Blackburn, David Rolph, Andrew Scott 

הספר "גטלי על הוצאת דיבה ולשון הרע" במהדורה ה13 ביססה את עצמה כעבודה מובהקת על דיני לשון הרע ופרקטיקה. העבודה מעודכנת ועוסקת בדיני לשון הרע באנגלית ותביעות אחרות של מדיה ותקשורת, לרבות שקר זדוני, פרטיות, הגנת מידע והטרדה – הן מהותית והן פרוצדורלית.

g

 

 

Maimonides and contemporary tort theory : law, religion, economics, and morality / Yuval Sinai, Benjamin Shmueli, with the Hon. Guido Calabresi 

ספר זה מציג לראשונה את תורת הנזיקין השלמה של הרמב"ם וכיצד היא משתווה לתורות נזיקין אחרות הן בעולם היהודי ומעבר לו. הרמב"ם ותורת הנזיקין בת זמננו מציעים נקודות מבט רעננות על נושאים מוסריים, תוצאתיים, כלכליים ודתיים חשובים. המחברים מזכירים כמה נקודות דמיון מפתיעות בין אלמנטים מסוימים של תיאוריות שנוסחו לאחרונה על ידי חוקרים מצפון אמריקה לבין תיאוריית הרמב"ם. לצד קווי דמיון אלו מודגשים גם הבדלים משמעותיים, חלקם נובעים מהבדלים מושגיים-פסיקתיים וחלקם מההבדל בין המשפט הדתי למשפט החילוני-ליברלי

m

 

תאריך עדכון אחרון : 15/12/2022