תמונות מטקס קבלת התארים שהתקיים ביום 27.6.18

שלום רב,

תמונות מטקס קבלת התארים שהתקיים ביום רביעי 27.6.18 הועלו לפייסבוק של הפקולטה למשפטים.

בברכה,

הפקולטה למשפטים