קורסי קיץ תשע"ח - תואר שני

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים