קול קורא מטעם הפקולטה למשפטים לחוקרים וחוקרות מצטיינים

שלום רב,

מצ"ב קול קורא

בברכה,

הפקולטה למשפטים