חגי תשרי הספריה למשפטים

שלום רב,

מצ"ב

הפקולטה למשפטים