לוח מבחנים מועדי א' ו ב' שנה"ל תשפ"ג

 

שלום,

מצ"ב לוח מבחנים מועדים א' וב' לשנת הלימודים תשפ"ג.

מועדי א' - תשפ"ג

מועדי ב' - תשפ"ג

לתשומת הלב כי מדובר בלוח טנטטיבי בלבד שטרם קיבל אישור מדור בחינות האוניברסיטאי ויכולים לחול בו שינויים.

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 13/11/2022