מלגת שופף לדוקטורנטים שנה"ל תשפ"ד

שלום רב,

קול קורא

טופס הגשת מועמדות

בברכה,

הפקולטה למשפטים

תאריך עדכון אחרון : 24/04/2023