קול קורא: האקתון בנושא משפט ומדיניות אקלים, 15 בנובמבר 2023