ימים שלישי-רביעי, 19-20 בנובמבר 2018 ימים מקוונים פתוחים - תואר שני בלימודי משפט

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים