שעות פעילות הספרייה בחנוכה תשע"ט

שעות פעילות הספרייה למשפטים בחנוכה:
בשבוע חנוכה, כ"ד בכסלו, יום ראשון - א' בטבת, יום ראשון (כולל)
2.12.18 - 9.12.18 הספרייה תיסגר בכל יום בשעה 16:00

ביום שישי, כ"ט בכסלו, 7.12.18, הספרייה פתוחה כרגיל
חנוכה שמח לכולם