שעות פעילות הספרייה בעשרה בטבת תשע"ט

 

ביום שלישי, עשרה בטבת, 18.12.18, הספרייה תיסגר בשעה 16:00