מידע לגבי פסח הספריה למשפטים

שלום רב,

מצ"ב הודעה

בברכה,

הפקולטה למשפטים