רשימת מקלטים ומחסות באוניברסיטה

שלום רב,

בוקר טוב

לאור החמרה במצב הבטחוני אני מצרף קובץ ובו תוכנית הפנייה למקלטים ומחסות במבני הקמפוס .

 

מצ"ב רשימת מקלטים ומחסות באוניברסיטה מטעם מחלקת הבטחון באוניברסיטה.

יש להפעיל את הקובץ במסך מלא כמצגת פאוור פוינט.

עקרונות

בהישמע אזעקה היכנס למרחב הקרוב הכי  מוגן שיש בפרק הזמן שעומד לרשותך (דקה וחצי באוניבריסיטה )

השוהים במבנה יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט, חדר מדרגות פנימי או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן -

העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.

השוהים בחוץ יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. -

אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות

הידיים.

השוהים ברכב יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע -

למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש -

באמצעות הידיים.

במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

 

הנחיות פיקוד העורף לאיזורנו – שגרה

המשך יום טוב ושקט

 

קובי ביטון

רמ"ח בטחון בטיחות ואיכות הסביבה

טלפון:035318844

פקס: 037384091