כתב העת Intertax - נגיש מעכשיו מרחוק

שלחו לחבר

Intertax

The journal Intertax serves the readers with up-to-date ground-breaking analysis on international,

regional and comparative taxation.