תכנית תיגר למשפט עברי - מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במשפט עברי ובחקר ההלכה

שלום רב

מצ"ב

בברכה

הפקולטה למשפטים