תכנית תיגר למשפט עברי - תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים