שעות פתיחת הספריה למשפטים בקיץ

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים