השופט לובוצקי יצחק, ד"ר

השופט
אוניברסיטה: 
דוא"ל: