חגי תשרי הספריה למשפטים

שלחו לחבר

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים