תכנית לתואר ראשון במשפטים ותואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

התכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית, שהיא היחידה בתחומה בישראל, נועדה לחשוף את הסטודנטים לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום הסביבה ולתת להם כלים לביצוע מחקר בתחום. התכנית גם תכשיר את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית, במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי. התכנית מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה ותעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. בראש התכנית עומד פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים. מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה מובילה את התכנית ד"ר אורית רותם.