סגל מנהלי

ראש מינהל הפקולטה

לשכת ראש מינהל הפקולטה

לשכת הדיקן

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
גב' אורנה בן חיים 03-5318414 dikan.law@biu.ac.il

מדור כנסים ואירועים

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
גב' אביבה פיש 03-5318103 Events.law@mail.biu.ac.il

מדור תואר ראשון

מדור תארים מתקדמים

תארים מתקדמים מחקריים

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
עו"ד רוית אנגלסמן 03-5318816 ravit.engelsman@biu.ac.il

מדור מרצים

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
גב' לימור בר-שדה 03-5318417 limor.bar-sadeh@biu.ac.il
גב' עליזה בנין 03-5318417 aliza.benin@biu.ac.il

המרכז לקריירה וקשרי קהילה

המרכז למשפט מסחרי

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
עו"ד הילה גבאי 03-5318837 comcenter.law@biu.ac.il

יועץ מחשוב

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
מר גולדשמידט אורי 03-5318812 uri.goldschmidt@biu.ac.il

פקיד עזר

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
מר שטיינמץ אבשלום 03-5317637 avshlom.shtainmtz@biu.ac.il