הגשת מאמרים לפרסום

הגשת מאמרים לפרסום

לפקולטה מנוי מוסדי לכלי המאפשר הגשת מאמרים למספר רב של כתבי עת Scholastica 

לנוחיותכם ערכנו טבלה משווה המאפשרת לבחון אילו כתבי עת כלולים בכל אחד מהם. ניתן להוריד את הטבלה בפורמט PDF או בפורמט EXCEL*

לכניסה לאתר Scholastica. להסבר על השימוש באתר.

לקבלת הרשאות שימוש באתרים אלו נא לפנות לפאולה במייל: paula.barashi@biu.ac.il

 

* הקבצים מעודכנים לינואר 2019