רשימת כתבי עת הנמצאים ב- Web of Science ו- Emerging Journals והמוכרים ומדורגים על ידי הות"ת

חברי סגל יקרים,

כידוע לכם, לפרסום בכתבי עת המוכרים על ידי הות"ת והנמצאים ברשימה שלנו ישנה חשיבות רבה מבחינת הקידום, החשיפה והיקף הפרסום.

ות"ת אימצו את הדרוג המשותף של הפקולטות למשפטים (ראו כאן:  https://ssrn.com/abstract=3422168), ובכלל זאת גם את הדיפרנציאציה שהוצעה בו ביחס למימון שניתן עבור כל מאמר (15, 11, 6.5, 1 - A*, A, B, C).

משפטים

רשימת כתבי העת רשימת כתבי עת הנמצאים ב- Web of Science ו- Emerging Journals

הרשימה כוללת את מרבית כתבי העת הכלליים של בתי הספר המובילים בארה"ב  וכן מקצת מכתבי העת בקטגוריות ספציפיות. כמו כן, היא כוללת גם  את רוב כתבי העת בשיפוט עמיתים שמדורגים A* ו-A.

יש לציין, שמצב זה משקף גם את שיטת הדירוג של שנחאי וTimes Higher Education, אשר אף היא אינה כוללת חלק ניכר מכתבי העת הסטודנטיאליים האמריקאיים ובפרט אלה בקטגוריות ספציפיות.

לתשומת לבכם, במקרים רבים פרסום בכתב עת בשיפוט עמיתים יהיה עדיף מבחינת החשיפה והקידום על פני פרסום בכתב עת קטגוריאלי של סטודנטים.

רשימת כתבי עת הנמצאים  ב Hein 

כתבי עת הנמצאים במאגר HEIN המוכרים בידי הות"ת. 

לנוחיותכם, מצויינים ברשימה כתבי עת שדרכם ניתן לשלוח מאמרים באמצעות סכולסטיקה.

אינטרדיסציפלינרי

רשימה של כתבי עת שפיטים בתחומי דעת נוספים ניתן לראות באתר הספרייה המרכזית