BIU Campaign
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, שנוסדה ב-1969, ניצבת בחזית המחקר המשפטי בישראל ובעולם. בנוסף לחתירה למצוינות במחקר ובהוראה הפקולטה מתאפיינת גם במחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראליים. חברי הסגל בפקולטה ניצבים בחזית המחקר בארץ ובעולם. מאמריהם מתפרסמים בכתבי העת המובילים בעולם והם מוזמנים באופן תדיר להרצות וללמד באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר... המשך...
יצירת קשר