קונסורציום

קונסורציום המשפט הפרטי

קונסורציום המשפט הפרטי הוא כנס שנתי של חוקרים משמונה בתי ספר מובילים למשפטים בעולם. מטרתו המרכזית של הפרויקט היא לקדם מחקר בתחום המשפט הפרטי על ידי יצירת תשתית לחילופי רעיונות בין חוקרים ממדינות ופרספקטיבות מחקריות שונות. מטרה נוספת של הפרויקט היא יצירת קהילת חוקרים המחויבים לחקר המשפט הפרטי, וחיזוק הקשרים בין הפקולטות החברות בקונסורציום. הקונסורציום מקדם מחקר בכל תחומי המשפט הפרטי, כולל ענפיו המסורתיים (חוזים, נזיקין, קניין עשיית עושר) כמו גם נושאים אחרים כמו קניין רוחני, ליטיגציה מסחרית ודיני הסעדים. הקונסורציום מקדם מחקר בתחומים אלה כמכלול ומעודד פרספקטיבות אינטר-דיסציפלינאריות לחקר המשפט הפרטי.

מרכז אקדמי: ד"ר יותם קפלן