הפקולטה למשפטים מודיעה על הרשמה לתוכניות לימודים לתואר שני סמסטר ב' תשפ"ג

הפקולטה למשפטים מתכבדת להודיע על הרשמה במסלולים הבאים:

 לשופטים, משפטנים ועורכי דין תחילת לימודים 14/03/2023

לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות תחילת לימודים 02/02/2023

לבוגרי מדעי החברה, הרוח ויהדות - תחילת לימודים 02/02/2023

לבוגרי מדעי המחשב והנדסה  - תחילת לימודים 02/02/2023

לבוגרי מקצועות הרפואה - תחילת למודים 02/02/2023

 

לרישום לתואר השני

למידע נוסף ניתן לפנות :

בדואר אלקטרוני ma.law@biu.ac.il בטלפון: 03-5318835 בוואטסאפ: 03-5318161

תאריך עדכון אחרון : 22/11/2022