תכנית תיגר למשפט עברי ע"ש רומי (QC) ואסתר תיגר, לונדון אנגליה