Law, Religion and state

English שלחו לחבר

Law, Religion and State

This Publication was made possible through the generous support of Mr. Romie Tager, QC, and his wife Esther - London, England

 

כתב העת מספק פורום מחקרי לאינטראקציה בין-לאומית בין חוקרים העוסקים ביחסי הגומלין בין המשפט, הדת והמדינה. בכתב העת מתפרסמים מאמרים המוצגים לראשונה בכנס השנתי של כתב העת, מאמרים המוגשים למערכת באופן שוטף וכן סקירות של ספרים עדכניים בתחום.

כתב העת יוצא לאור בהוצאה משותפת של הפקולטה למשפטים (בסיוע עו"ד רומי טייגר (QC) ורעייתו אסתר, לונדון, אנגליה) והוצאת בריל.

 

עד לשנת 2020 יצאו לאור במסגרת כתב העת שבעה כרכים, הכוללים שלושה גיליונות כל אחד.

מאמרים מתקבלים על בסיס שוטף.

קול קורא call for papers 2020-2021

 

מערכת

 

עורך ראשי: פרופ' גדעון ספיר (בר-אילן)

סגן עורך: ד"ר עמוס ישראל (מכללת ספיר) (איש הקשר: amos.israel@biu.ac.il)

עורכים נוספים: פרופ' צבי זוהר (בר אילן), ד"ר חיים שפירא (בר אילן), פרופ' מיכאל הלפנד (אוניברסיטת פפרדיין).

מערכת סטודנטים 2020: אריאל נפתלי (רכז מערכת); עזרא אייוס, שפרה כ"ץ, משה להמן, מרים קורן נומרק, נתן רוטשטיין ואשר שטוב.

 

להוראות לכותבות וכותבים: לחצו כאן

לגרסה המקוונת של כתב העת (בריל): לחצו כאן

מאמרים נגישים 2015-2012 (כרכים 4-1) זמינים גם בהיין און-ליין: לחצו כאן

 

 

 


כתב העת יוצא לאור על ידי בריל ובאדיבות תרומתם הנדיבה של רומי ואסתר תייגר מלונדון, אנגליה.

 

כנסי כתב העת

2019 – מקומות קדושים (בר אילן)

2018 – קיצוניות דתית ואלימות (בר אילן)

2016 – שלטון החוק – היבטים דתיים (בר אילן)

2015 – דת ושוויון (בר אילן)

2012 – התגלות ופרשנות: פרשנות משפטית וטקסטים דתיים (אוניברסיטת ניו יורק)

2011 – משפט דתי וענייני מדינה. (בר אילן)

2010 – חינוך דתי במדינה דמוקרטית (בר אילן)