מחקרי משפט - כתב עת של הפקולטה למשפטים

 

 

 לאתר מחקרי משפט

 ל"מחקרי משפט" בפייסבוק

כתב העת "מחקרי משפט" הנו כתב העת המרכזי של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, ומכתבי העת המשפטיים המובילים בארץ. כתב העת פעיל החל משנת 1980 והוא מהווה במה למיטב הכותבים בכל תחומי המשפט.

כתב העת עוסק במגוון רחב של נושאים מכל ענפי המשפט וכן מדיסציפלינות משיקות שיש בהן בכדי להאיר בזווית רחבה יותר את המחקר המשפטי. בכתב העת מתפרסמים מאמרים מקוריים וחדשניים, וכן הערות פסיקה וחקיקה, וביקורת ספרים. כתב העת מהווה אף במה ייחודית למחקרים במשפט העברי. מעת לעת מייחד כתב העת חוברת לעיסוק בנושא מסויםבקרוב יצאו לאור כרכים בנושא "בטיפול", "בית המשפט" ו"העיר".

עבודת המערכת

המאמרים המוגשים למערכת עוברים שיפוט אקדמי ואנונימי. הודעה על קבלת המאמר או דחייתו תמסר לכותבים. אנו עושים כל מאמץ לסיים את מלאכת השיפוט של המאמרים בזריזות. אך מטבע הדברים, לוח הזמנים אינו תלוי בנו בלבד. מאמר המתקבל לפרסום עובר לעבודת המערכת שבסיומה יקבלו הכותבים מכתב עורך ובו תמצית הביקורות והשינויים המתבקשים כפי שעלו בחוות הדעת החיצוניות ובחוות הדעת של חברי המערכת. לאחר הטמעת השינויים על ידי הכותב, המאמר עובר עריכה לשונית מקצועית ועריכה של הערות השוליים ויוצא לאור באמצעות "נבו".

לארכיון מחקרי משפט באתר "נבו"

מדי שנה מוקדש אחד מהגליונות של כתב העת לנושא מסויים. את העבודה על כרך הנושא "קבוצת קריאה" במסגרתה נפגשים חברי מערכת כתב העת לדון בנושאים הקשורים לכתב העת. במפגשים אלו מעמיקים חברי המערכת את ידיעותיהם בתחומים הרלוונטיים, מחליפים ביניהם ניירות עמדה ולעתים אף מזמינים מומחה בעניין הנדון לשיחה פתוחה. כתוצאה מכך, עבודת העריכה של חברי המערכת נעשית לאחר העמקה ודיון מתמשך,  באופן שיכול להועיל למאמר היוצא לאור.

העבודה במערכת נעשית בצוותים. עם קבלת המאמר לעבודה בוחר ראש הצוות חומרי קריאה המשמשים את חברי הצוות כרקע לעבודה על המאמר. לאחר קריאת חומרי הרקע והמאמר, חברי הצוות מגבשים יחד הערות לכותבים מתוך מטרה לסייע לכותבים לדייק ולזקק את טענותיהם.

הגשת מאמרים

כותבים המעוניינים לשלוח את מאמריהם למחקרי משפט יעשו זאת באמצעות שליחתו לכתובת הדואר האלקטרוני של המערכת Law.Studies@mail.biu.ac.il, ובהתאם להנחיות הבאות:

  • המאמר יוגש בפורמט Word ואורכו לא יעלה על 20,000 מילים, לרבות הערות השוליים.
  • תקציר המאמר לא יעלה על 300 מילים. 
  • הערות השוליים יתוקנו בהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (מהדורה שנייה, 2012). פירוט הכללים באתר צוות הכללים(http://www.tau.ac.il/law/izkur.html).
  • יש לצרף למאמר תקציר, קורות חיים, ומספר טלפון.
  • ניתן לצרף מכתב על אודות הכותב/ת וחשיבותו המשפטית של המאמר.

יודגש כי אין להגיש מאמרים שנשלחו במקביל לכתבי עת אחרים או שפורסמו במקומות אחרים, בעברית או בשפות אחרות.
נבקש ליידע כי מערכת כתב העת שומרת לעצמה את שיקול הדעת – לדחות מאמרים על סמך שיפוט פנימי וללא העברתם לקורא חיצוני וכמו כן, אי פרסום חוות הדעת שהובילה לדחייה, משיקולים שמטרתם לייעל את עבודת המערכת ולהגן על חסיון הליך השיפוט המאפשר לנו הליך שיפוט נטול פניות.

כתב העת "מחקרי משפט" מעודד סטודנטים למשפטים לכתיבה אקדמית ופותח שעריו גם בפני סטודנטים המבקשים להגיש מאמרים לפרסום בכתב העת. מאמרים סטודנטיאלים יוגשו בהתאם להנחיות לעיל ויעברו תהליך שיפוט ועריכה כמקובל במערכת.

חברי המערכת

מורה אחראית – פרופ' צילי דגן; עורכת ראשית – ד"ר ליאור משאלי-שלומאי; עורכים – אביחי טוויג, נטלי בר ותאיר סמימי-גולן; רכז מערכת – איתי כהן; אחראי אקדמי – רועי ישראל; אחראית מדיה חברתית – שיר גולן; ראשי צוותים – דריה טשיל, הילה שלם, חני קוט, מיכל סלומון, משה אברהם ורון בן עוליאל; חברי מערכת – דינה פופובצר, עוזרי כהן, איילת מובשוביץ, איתי כהן, יובל זילבר, רועי טבק, דניאל בוסקילה, יצחק רבינוביץ', אביטל יזרעאל, רועי קיסלביץ', אמיר דראושה, רחמים כהן, שיר גולן, יהושע ג'יורנו, רועי ישראל.

מאמרים שעתידים להתפרסם בכרך לב-1

1. לילך ליטור: תחולת נורמות ציבוריות-פליליות בעידן המשילות החדשה.

2. רון ש' קליינמן: "הכול כמנהג המדינה"? הלכה והשקפה בפסיקת הדיינים בבתי הדין הממלכתיים בישראל בסכסוכי עבודה.

3. שירי רגב: הרגולציה של המשפחה בחוק הבטחת הכנסה.

4. שרון ידין: כריש, תנין ולווייתן: על הבטחות מנהליות, חוזים רגולטוריים וחיות אחרות במתווה הגז הטבעי.

5. שמעון בלום: בין שפל לגאות: עורכי הדין דוד גויטיין ויעקב שמשון שפירא ומאבק ההעפלה הימית בשלהי תקופת ארץ-ישראל המנדטורית

6. רינת קיטאי סנג'רו: איסור לשקר לחשוד באשר לקיום ראיות מפלילות.

7. אסף אקשטיין: מגמות חדשות באכיפה פלילית כלפי תאגידים: על הֶסְדֵּרים מוסכמים ומינוי מפקח חיצוני (מוניטור).

8. יובל לבנת: על החובה של עורך דין למנוע פשע של לקוחו – קריאה לחשיבה מחודשת.

.9גדעון ספיר ודוד ארונובסקי: הפולמוס סביב הצעת חוק השבת ומשמעויותיו.

10. חנוך דגן ודפנה הקר :הלכת השיתוף הספציפי – לקראת המערכה הרביעית בבג"ץ 4602/13.

מאמרים שעתידים להתפרסם בכרך לב-2

1. עמיחי רדזינר: המחתרת והמשפט שלא היו: עוד על פוליטיקה, משפט ופרשת קסטנר. 

2. שי פרבר: תופעת ידיד בית המשפט – תיאורה, גורמיה ומשמעויותיה.

3. יוסף זוהר: משפט פלילי בצל מרחב המיקוח.

4. איתי בר-סימן-טוב: החלטה מתבקשת או "סטייה רבתי" בלתי מוצדקת מההלכה הפסוקה?\ הערת פסיקה על בג"ץ 10042/16 קוונטינסקי נ' כנסת ישראל בעניין מס דירה שלישית.

5. שחר ליפשיץ וענת ליפשיץ: מזונות ילדים בגילאים 6 עד 15, במצבי משמורת משותפת? מבט פרשני וגישורי בעקבות בע"מ 919/15.

6. אורית גן: מסחר בגט: בין חוזים לאי סחרות.

מאמרים שעתידים להתפרסם בכרך הנושא  "בטיפול"

1. נדב פרץ: חופשה (מ)אבהות: תפיסות של אבהות וביטוין בפסקי דין העוסקים בחופשת לידה לאבות.

2. חיה גרשוני ויהודית חסידה: לא בטוח בכלל שיש היתר על פי דין תורה למסור למשטרה- הדוקסה הסמויה המעצבת את השיח החרדי במקרה עבריינות מין בקהילה.

3. אור שי: עובדות סיעוד ומשפט העבודה.

4. יותם טולוב ואורי שלומאי : "לא בטיפול' - מעבר משיח טיפולי לשיח של אוטונומיה וזכויות אדם בהליך מינוי אפוטרופוס לאדם; בעקבות חקיקת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016.

5. שירי רגב: בין מודל שלגיה למודל סינדרלה: טיפול, משפחה ומדינת הרווחה.

6. מיכל אלברשטיין : נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות: בין קרבנות ותוקפים.

7. רוני רוטלר : "עצמאותלות" ביחסי טיפול בין הורים וילדיהם בראי זכויותיהם של הורים עם מוגבלויות.

8. לירון דוד: מכרזים לרכש חברתי בישראל ככלי מאסדר של הקשר הטיפולי שיקומי - המקרה של תחום השיקום בבריאות הנפש.

 

כתב העת נתמך על ידי משרד עורכי הדין "הרצוג-פוקס-נאמן" ומשתף פעולה איתו בעבודת המערכת