מחקרי משפט - כתב עת של הפקולטה למשפטים

כתב העת "מחקרי משפט" הנו כתב העת המרכזי של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, ומכתבי העת המשפטיים המובילים בארץ. כתב העת פעיל החל משנת 1980 והוא מהווה במה למיטב הכותבים בכל תחומי המשפט.

כתב העת עוסק במגוון רחב של נושאים מכל ענפי המשפט וכן מדיסציפלינות משיקות שיש בהן בכדי להאיר בזווית רחבה יותר את המחקר המשפטי. בכתב העת מתפרסמים מאמרים מקוריים וחדשניים, וכן הערות פסיקה וחקיקה, וביקורת ספרים. כתב העת מהווה אף במה ייחודית למחקרים במשפט העברי. מעת לעת מייחד כתב העת חוברת לעיסוק בנושא מסוים. בקרוב יצאו לאור כרכים בנושא "המשפט והשוק" וכן "המשפט והקהילה".

עבודת המערכת

המאמרים המוגשים למערכת זוכים לשיפוט מקצועי בידי שני שופטים חיצוניים אנונימיים. לאחר קבלת חוות הדעת של השופטים החיצוניים ובצירוף חוות דעתם של העורכים מתקבלת החלטה בנוגע לקבלתו של המאמר. להודעה על קבלת מאמר מתלווה מכתב עורך ובו תמצית הביקורות והשינויים המתבקשים כפי שעלו בחוות הדעת החיצוניות ובחוות הדעת של חברי המערכת. לאחר הטמעת השינויים על ידי הכותב, המאמר עובר עריכה לשונית מקצועית ויוצא לאור באמצעות "נבו".

במהלך שנת הלימודים חברי מערכת כתב העת נפגשים כ"קבוצת קריאה" בה הם דנים בחומרים תיאורטיים יסודיים בנושאים שונים (בדרך כלל הנושא שנבחר לקבוצת הקריאה הוא הנושא של הכרך השנתי המיוחד). במפגשים אלו מעמיקים חברי המערכת את ידיעותיהם בתחומים הרלוונטיים, מחליפים ביניהם ניירות עמדה ולעתים אף מזמינים מומחה בעניין הנדון לשיחה פתוחה. כתוצאה מכך, עבודת העריכה של חברי המערכת נעשית לאחר העמקה ודיון מתמשך,  באופן שיכול להועיל למאמר היוצא לאור.

הגשת מאמרים

כותבים המעוניינים לשלוח את מאמריהם למחקרי משפט יעשו זאת באמצעות שליחתו לכתובת הדואר האלקטרוני של המערכת Law.Studies@mail.biu.ac.ilובהתאם להנחיות הבאות:

  • המאמר יוגש בפורמט   Word
  • הערות השוליים יותקנו בהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (מהדורה שנייה, 2012). פירוט הכללים באתר צוות הכללים (http://www.tau.ac.il/law/izkur.html).
  • יש לצרף למאמר תקציר וקורות חיים.
  • ניתן לצרף מכתב על אודות הכותב/ת וחשיבותו המשפטית של המאמר.

יודגש כי אין להגיש מאמרים שנשלחו במקביל לכתבי עת אחרים או שפורסמו במקומות אחרים, בעברית או בשפות אחרות.

כתב העת "מחקרי משפט" מעודד סטודנטים למשפטים לכתיבה אקדמית ופותח שעריו גם בפני סטודנטים המבקשים להגיש מאמרים לפרסום בכתב העת. מאמרים סטודנטיאלים יוגשו בהתאם להנחיות לעיל ויעברו תהליך שיפוט ועריכה כמקובל במערכת.

בנוסף, המהדורה המקוונת של כתב העת מקבלת לפרסום רשימות קצרות פרי עטם של סטודנטים למשפטים בכל תחום משפטי לרבות הערות פסיקה, תגובות על מאמרים וכדו'. על הרשימות להיות מוגשות בהתאם להנחיות לעיל ובציון שם הסטודנט, שנת הלימודים ומקום הלימודים. הרשימות תעבורנה תהליך עריכה ושיפוט פנימי על ידי חברי מערכת מחקרי משפט. יודגש, כי מאמרים שיפורסמו במהדורה המקוונת של כתב העת לא בהכרח יפורסמו בכתב העת המודפס.

חברי המערכת

מורה אחראית – פרופ' צילי דגן; עורכת ראשית – ד"ר ליאור משאלי-שלומאי; רכזת מערכת – גאיה הררי; עורכים– שחר ישראל, אמיר ששון וגל בן חיים; עורך אתר – אביאל רוזנברג; ראשי צוותים – אביחי יהוסף, אמי וולף, טל רוזנווסר, נפתלי פורת ועודד יהוד; חברי מערכת – שמעון צחי, שרה גולד, אביאל רוזנברג, יונתן הראל, אור אשואל, הילה וקסלר, יהונתן לייבוביץ, שיר זכריה, שלהבת הטלי, גאיה הררי, שלומי שוורץ, עילית מאיר, משה פוקס, בת חן שליו.

מאמרים שעתידים להתפרסם בכרך ל-1:

  1. נתנאל דגן: קריאה הרמונית של רצף הענישה בישראל (עם החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה ובעקבותיו)
  2. רוני רוזנברג: תחולת סעיף 34ב לחוק העונשין על עבירות מחדל מסוג "עושה מיוחד"
  3. איתן יחיאל קידרון: סייג לאחריות פלילית לסחר באברים
  4. גדעון ספיר ושאול שארף: חוקתנות עממית
  5. שמואל בכר ואיתי קריידן: "דייט" עם המשפט: על אתרי היכרויות מקוונים מפרספקטיבה משפטית-צרכנית
  6. ליאון אנידג'ר: אקטיביזם של בעלי מניות: דיון תאורטי והשוואתי

 

כתב העת נתמך על ידי משרד עורכי הדין "הרצוג-פוקס-נאמן" ומשתף פעולה איתו בעבודת המערכת.