תואר ראשון חד חוגי במשפטים

הרשמה לתואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למשפטים 

בשנת הלימודים תשפ"ה יתקבלו לפקולטה למשפטים המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי הרישום.

תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע אוטומטית על פי רמת ההישגים.

רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול ממוחשב של שני מרכיבים:

א. ממוצע ציוני הבגרות. שיפורי בגרויות ניתן להגיש לנרשמים לא יאוחר מיום ה-30/8/2024.

ב. ציון בחינה הפסיכומטרית. יש להיבחן בבחינה הפסיכומטרית עד למועד יולי 2024 בלבד.

 

הערכת סיכויי קבלה

הערכת סיכויים ניתן לבדוק בכתובת: shoham.biu.ac.il/kabala

מועמדים שלא עמדו בחתך הקבלה ולא התקבלו יוכלו להצטרף לקורס קדם שיתקיים במהלך הקיץ.

 

מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון

ציון תעודת בגרות במוצע 109 ו5 יח"ל באנגלית בציון 80 או 4 יח"ל באנגלית בציון 90.

*הזכאות תינתן למועמדים ללימודים אשר שירתו במילואים 60 יום ומעלה בשנת 2023 (החל מה-7.10.23) או אלו ששירתו למעלה מ-28 יום בשנת 2024 (החל מה-1.1.24), וכן למשרתי צבא קבע וזרועות הביטחון אשר שירתו בשנת 2024 בהיקף חריג בשל המלחמה.

*למסלול הזה יכולים להתקבל עד 10% מכלל המתקבלים בכל תוכנית. ההרשמה למסלול זה תיסגר לאחר שיתמלאו המכסות של מתקבלים חריגים מכל הסוגים, או ב-15.4.24, לפי המוקדם מביניהם.

 

תנאי קבלה מיוחדים למועמדים מצטיינים

אפיק קבלה נוסף לסטודנטים מצטיינים מאפשר קבלה לפקולטה למשפטים למועמדים באחד משני המסלולים הבאים.

תנאי הקבלה בכל אחד מן המסלולים הם מצטברים.

  1. מסלול א' - ציון בחינה פסיכומטרית גבוהה וזכאות לבגרות.
  2. מסלול ב' - ציוני תעודת בגרות בממוצע גבוה ללא ציון פסיכומטרי.

 

מועמדים למסלול המצטיינים של הפקולטה למשפטים

 תנאי הקבלה:

1. המועמד יהיה צריך לעמוד בממוצע גבוה בפסיכומטרי.

2. וציון ממוצע בגרות גבוה.

3. יהיה צריך לעבור ראיון אישי.

לתכנית יהיו מלגות, ליווי צמוד ומפגשים מיוחדים.

 

מועמדים בעלי תואר אקדמי

בשנת הלימודים תשפ"ה יתקבלו לפקולטה למשפטים המועמדים בעלי תארים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, מבין בעלי תארים אקדמיים קודמים.

קבלת המועמדים נתונה בידי ועדת הקבלה הפקולטטיבית לתואר הראשון.

רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול המרכיבים האלה:

1. ציוני התואר האקדמי ומקצוע ההתמחות.

2. דירוג בכיתה בסיום התואר האקדמי.

3. ציון בחינה הפסיכומטרית.

מועמד/ת שהתקבל/ת ללימודים על סמך נתוני הפסיכומטרי והבגרויות/ או דרך הוועדה כבעל/ת תואר אקדמי רשאי/ת להגיש את המסמכים לא יאוחר מיום ה-30/8/2024. בנוסף, המועמד יהיה רשאי/ת להגיש בקשה לקבלת פטור. הגשת הבקשה תתבצע דרך מערכת האינבר של הסטודנט/ית לא יאוחר מיום ה-8/10/2024. הגשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה.

 

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה מאפשר קבלה לשנה א' בלבד.

תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע בדיון בוועדת הקבלה הפקולטטיבית על פי רמת ההישגים.

יוכלו להגיש בקשה להתקבל מועמדים שעומדים בהישגים לפי טבלת ההקבלות שמופיעה באתר של האוניברסיטה הפתוחה.

מועמד/ת שהתקבל/ת ללימודים דרך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה רשאי/ת להגיש את המסמכים לא יאוחר מיום ה-30/8/2024. בנוסף, המועמד יהיה רשאי/ת להגיש בקשה לקבלת פטור. הגשת הבקשה תתבצע דרך מערכת האינבר של הסטודנט/ית לא יאוחר מיום ה-8/10/2024. הגשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה.  

 

קבלה לשנה שניה

קבלה לשנה שניה אפשרית אך ורק למועמד שלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה אחרת או במכללה למשפטים בארץ המוכרת על ידי המל"ג.

הליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע בדיון בוועדת הקבלה הפקולטטיבית על פי רמת ההישגים.

יוכלו להגיש בקשה להתקבל מועמדים באחד משני המסלולים הבאים.

תנאי הקבלה בכל אחד מן המסלולים הם מצטברים.

  1. מסלול א' - המועמד עומד בתנאי הקבלה הרגילים לפקולטה לשנה א' ומממוצע הציונים במוסד בו למד הוא בממוצע גבוה.
  2. מסלול ב' - המועמד בעל ציונים גבוהים, בשנת הלימודים הראשונה במשפטים במוסד אקדמי אחר והציג אישור על מיקומו בדירוגים העליונים של הכיתה והוא בעל ציון פסיכומטרי.

הקבלה נתונה לשיקול דעתה של ועדת הקבלה הפקולטטיבית.

מועמד/ת המתקבל/ת ללימודים דרך אפיק מעבר לשנה מתקדמת רשאי/ת להגיש את המסמכים לא יאוחר מיום ה-30/8/2024. בנוסף, המועמד יהיה רשאי/ת להגיש בקשה לקבלת פטור. הגשת הבקשה תתבצע דרך מערכת האינבר של הסטודנט/ית לא יאוחר מיום ה-8/10/2024. הגשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה.

לנוחותכם קישור לעלון המידע הפקולטטיבי לתואר ראשון

לנוחותכם קישור למצגת פירוט תוכניות תואר ראשון