סגל מנהלי

ראש מינהל הפקולטה

לשכת ראש מינהל הפקולטה

לשכת הדיקן

מדור כנסים ואירועים

מדור תואר ראשון

התכנית לקידום ולליווי סטודנטים מהחברה הערבית

מדור תארים מתקדמים

מדור תארים מתקדמים מחקריים

מדור מרצים

המרכז לקריירה וקשרי קהילה

המרכז למשפט מסחרי

פקיד עזר

רכזת הורות

צוות הספריה