סגל מנהלי

English שלחו לחבר
ראש מינהל הפקולטה
שם תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד גבעון מרב ראש מינהל הפקולטה 03-5318419 merav.givon@biu.ac.il
לשכת ראש מינהל הפקולטה
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' אברהם לירון רכזת קידומים ומינויים 03-5318825 liron.avraham@biu.ac.il
גב' וקנין בת אל מתאמת בפקולטה 03-5318104 bat-el.vaknin@biu.ac.il
מייל כללי law.help@biu.ac.il
לשכת הדיקן
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' בן חיים אורנה ראש לשכת דיקן הפקולטה 03-5318414 dikan.law@biu.ac.il
מדור כנסים ואירועים
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' פיש אביבה אחראית כנסים ואירועים 03-5318103 Events.Law@biu.ac.il
מדור תואר ראשון
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' אברמוביץ טליה מרכזת מדור סטודנטים לתואר ראשון 03-5318415 talia.abramovich@biu.ac.il
גב' שמש אורטל מתאמת המדור 03-5318415 ortal.shemesh@biu.ac.il
מייל המדור llb.Law@biu.ac.il
התכנית לקידום ולליווי סטודנטים מהחברה הערבית
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' איוב סואר מתאמת התכנית 03-5318897 sewar.ayoub@biu.ac.il
מדור תארים מתקדמים
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' כוכב אסתי מרכזת מדור סטודנטים לתואר שני 03-5318835 esther.kochav@biu.ac.il
גב' קטייב אדוה מתאמת המדור 03-5318835 adva.kataev@biu.ac.il
מייל המדור ma.law@biu.ac.il
מדור תארים מתקדמים מחקריים
שם תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד אנגלסמן רוית מתאמת מדור סטודנטים לתארים מחקריים 03-5318816 ravit.engelsman@biu.ac.il
מדור מרצים
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' בר-שדה לימור מתאמת המדור 03-5318417 limor.bar-sadeh@biu.ac.il
גב' בנין עליזה מתאמת המדור 03-5318417 aliza.benin@biu.ac.il
המרכז לקריירה וקשרי קהילה
שם תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד מועלם נטע אחראית השמה וקשריי קהילה 03-5317798 neta.moallem@biu.ac.il
מייל מדור hasama.law@biu.ac.il
המרכז למשפט מסחרי
שם תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד גבאי הילה רכזת המרכז למשפט מסחרי 03-5318837 comcenter.law@biu.ac.il
יועץ מחשוב
שם תפקיד טלפון דוא"ל
מר גולדשמידט אורי יועץ מחשוב 03-5318812 uri.goldschmidt@biu.ac.il
פקיד עזר
שם תפקיד טלפון דוא"ל
מר שטיינמץ אבשלום פקיד עזר 03-5317637 avshlom.shtainmtz@biu.ac.il
צוות הספריה
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' בראשי פאולה מנהלת הספריה 03-5318360 paula.barashi@biu.ac.il
גב' יוסף גנית אחראית רכש, הדרכה ומשאבים דיגיטליים 03-5318360 law.library@biu.ac.il
גב' זנג יפית ספרנית 03-5318360 law.library@biu.ac.il
גב' כהן פנינה ספרנית 03-5318360 law.library@biu.ac.il
ד"ר לזר שירלי ספרנית 03-5318360 law.library@biu.ac.il
גב' סטוך אורית ספרנית 03-5318360 law.library@biu.ac.il
גב' שוורץ דיאנה ספרנית 03-5318360 law.library@biu.ac.il
מר נגר אליהו עוזר ספרן 03-5318360 eli.nagar@biu.ac.il
גב' אליהו אסתר מתאמת הספריה 03-5318360 law.library@biu.ac.il