English שלחו לחבר

תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי המדינה

 

 

תואר שני מסלול ב' (ללא תיזה)[1] [2] – ממשל ומדיניות ציבורית – תש"פ - משפטנים -  18 ש"ש

 

התכנית לתואר שני במדע המדינה למשפטנים היא תכנית חדשנית, המיועדת לאפשר לתלמידי משפטים לסיים במקביל ללימודיהם בפקולטה למשפטים תואר שני ללא תיזה במדע המדינה (כולל קורסי ההשלמה). תואר שני במדע המדינה מעניק לסטודנטים מגוון רחב של כלים מחקריים ואנליטיים המיועדים לניתוח של תופעות פוליטיות. המחלקה כוללת בתוכה מרצים ברמה גבוהה מאוד, עם הישגים מחקריים מהשורה הראשונה. סטודנטים שיסיימו תואר שני במחלקה למדע המדינה יסיימו את לימודיהם עם הבנה מדויקת ועמוקה של מערכות פוליטיות שונות. מדע המדינה כדיספלינה קרוב ללימודי משפטים, אולם כלי הניתוח ודרכי הלימוד של מדעי החברה מוסיפים נדבכים חשובים ומגוונים לנושאי הלימוד והמחקר הרלוונטיים. בוגרי המחלקה למדע המדינה משתלבים היטב במשרות שונות במשק הישראלי. לפרטים נוספים אנא ראו באתר המחלקה למדע המדינה: http://politics.biu.ac.il/. תלמידי משפטים המבקשים ללמוד תואר שני במדע המדינה, ישתלבו במסלול והקורסים הבאים:

 

שנה ב' במשפטים (שנת השלמות במדע המדינה) – תשפ"א

 

2 קורסי השלמה חובה:

 

71-001 מבוא למדע המדינה * (מקוון)

71-006 יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית * (מקוון)

 (*קורסי השלמה יוכרו כקורסי בחירה בפקולטה למשפטים, ובלבד שהסטודנט נרשם ולומד לתואר השני במדע המדינה)

 

שנים ג' וד' במשפטים (שנים א' וב' בתואר שני - מדע המדינה)- הוראות כלליות:

 

  • יש ללמוד בשנה ג'  קורסי חובה בהיקף של 4 ש"ש ממדע המדינה וקורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש בחלוקה של : 2 ש"ש קורסי בחירה מהפקולטה למשפטים* ו – 2 ש"ש מהמחלקה למדע המדינה, מהרשימה המפורטת למטה.  סה"כ בשנה ג': 8 ש"ש.

 

  • יש ללמוד בשנה ד' שני סמינריונים: (4 ש"ש) אחד מהפקולטה למשפטים, ואחד מהמחלקה למדע המדינה[3]  ; ו- (6 ש"ש) קורסי בחירה ממדע המדינה * מהרשימה המפורטת למטה. סה"כ בשנה ד': 10 ש"ש.

 

שנה ג' משפטים (שנה א' במדע המדינה): 8 ש"ש – תשפ"ב

 

4 ש"ש קורסי חובה:

 

מס' קורס

שם קורס

שם המרצה

יום ושעה בתשפ"ב

ש"ש

71-802-01

גישות ותיאוריות במדע המדינה

ד"ר מירב משאלי רם

ג' 14:00-18:00

סמ' א'

2

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ד"ר אילנה שפייזמן

ג' 14:00-18:00

סמ' ב'

2

בשנה ג' – תשפ"ב

 

4 ש"ש קורסי בחירה:    2 ש"ש מהפקולטה למשפטים* ו -2 ש"ש מהמחלקה למדע המדינה

 

שנה ד' משפטים (שנה ב' במדע המדינה) – 10 ש"ש – תשפ"ג

 

4 ש"ש סמינריונים (אחד ממשפטים, אחד ממדע המדינה) ו-6 ש"ש קורסי בחירה ממדע המדינה

 

קורסי בחירה:

מחלקה

מס' קורס

שם קורס

שם המרצה

יום ושעה

בתשפ"א

ש"ש

משפטים

99-313-01

משפט מינהלי 

 

פרופ' אריאל בנדור

 

 

2

משפטים

99-523-01

דיני חקיקה 

ד"ר איתי בר סימן טוב

 

1.5

משפטים

99-9028-01

זכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי 

ד"ר אסף הראל

 

1

משפטים

99-9014-01

הרשות המבצעת-בין הלכה למעשה

עו"ד אלון גלרט

 

1

מדע המדינה

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית (שנתי)

ד"ר אורי ארבל גנץ

ו' 8-10

2

מדע המדינה

71-670-01

מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל (שנתי)

ד"ר אורי ארבל גנץ

ו' 10-12

2

 

מדעי המדינה

71-704-01

השוק החופשי: בעד ונגד

ד"ר פרז נחשון

מקוון שנתי

2

מדעי המדינה

71-675-01

מדיניות ציבורית במונופולים טבעיים

ד"ר גיל בן בצלאל

מקוון סמ' קיץ

2

 

סמינריונים – 4 ש"ש

 

מחלקה

מס' קורס

שם הקורס

שם המרצה

יום ושעה בתשפ"א

ש"ש

משפטים

99-418-01

דיני שלטון מקומי 

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

 

2

משפטים

99-487-01

גבולות השוק 

פרופ' צילי דגן

 

2

משפטים

999-247-01

גופים פרטיים במשפט הציבורי  

ד"ר אסף הראל

 

2

מדע המדינה

71-660-36

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון (שנתי)

ד"ר יחיאל שבי

ג' 18-20

 

2

מדע המדינה

71-8950-01

חרדים ומדיניות ציבורית (שנתי)

ד"ר גלעד מלאך

ו' 12-14

2

 

מדע המדינה

71-985-01

סדנא לניתוח מדיניות (שנתי)

ד"ר אילנה שפייזמן

ג' 18-20

 

2

* הקורסים ממשפטים שייספרו לתואר השני במדע המדינה, לא ייספרו במקביל גם למכסת הקורסים הנדרשת לתואר ראשון במשפטים.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

 

אנשי קשר במחלקה למדע המדינה:

ד"ר נחשון פרז: מרכז אקדמי  nahshonp@gmail.com

גב' עדינה צידון: סגנית מנהלית לראש המחלקה  adina.tzidon@ biu.ac.il

גב' אוריאן יחזקאל: יועצת לענייני סטודנטים politics.ma-phd@biu.ac.il

 

בפקולטה למשפטים:

גב' טליה אברמוביץ  talia.abramovich@biu.ac.il

ד"ר איתי בר-סימן-טוב: מרכז אקדמי ittai.bar-siman-tov@biu.ac.il

 

 

[1] הרשמה לתואר שני מותנת באישור רשויות האונ'. ניתן להירשם לקורסי ההשלמה גם לפני מתן האישור הנ"ל.

[2] סטודנטים מהמסלול משפטים-מדע המדינה המבקשים לכתוב עבודת תיזה במדע המדינה, כמובן יתקבלו בברכה, אולם מסלול מאסטר עם תיזה שונה מבחינת דרישות הקורסים וכמובן עבודה עם מנחה וכתיבת תיזה. הנחיות פרטניות יינתנו לסטודנט/ית המבקשים לכתוב עבודת תיזה.

[3] יוצא דופן לכלל זה הוא סטודנטים/ות אשר יתקבלו ללמוד בסמינר 'פרקטיקום' במחלקה למדע המדינה. סמינר 'פרקטיקום' במדע המדינה יחליף את הסמינר הנדרש במשפטים. שימו לב שקבלה לסמינר פרקטיקום היא תחרותית, כרוכה בעמידה בתנאי הסמינר הנ"ל, מוגבלת מספרית, והיא שונה מהרשמה מהסמינרים האחרים. על הפרקטיקום ראו כאן: http://politics.biu.ac.il/node/964

תאריך עדכון אחרון : 02/06/2020