תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי המדינה

English שלחו לחבר

 

תואר שני מסלול ב' (ללא תיזה)[1] [2] – ממשל ומדיניות ציבורית – תשע"ח - משפטנים -  18 ש"ש

 

התכנית לתואר שני במדע המדינה למשפטנים היא תכנית חדשנית, המיועדת לאפשר לתלמידי משפטים לסיים במקביל ללימודיהם בפקולטה למשפטים תואר שני ללא תיזה במדע המדינה (כולל קורסי ההשלמה). תואר שני במדע המדינה מעניק לסטודנטים מגוון רחב של כלים מחקריים ואנליטיים המיועדים לניתוח של תופעות פוליטיות. המחלקה כוללת בתוכה מרצים ברמה גבוהה מאוד, עם הישגים מחקריים מהשורה הראשונה. סטודנטים שיסיימו תואר שני במחלקה למדע המדינה יסיימו את לימודיהם עם הבנה מדויקת ועמוקה של מערכות פוליטיות שונות. מדע המדינה כדיספלינה קרוב ללימודי משפטים, אולם כלי הניתוח ודרכי הלימוד של מדעי החברה מוסיפים נדבכים חשובים ומגוונים לנושאי הלימוד והמחקר הרלוונטיים. בוגרי המחלקה למדע המדינה משתלבים היטב במשרות שונות במשק הישראלי. לפרטים נוספים אנא ראו באתר המחלקה למדע המדינה: http://politics.biu.ac.il/. תלמידי משפטים המבקשים ללמוד תואר שני במדע המדינה, ישתלבו במסלול והקורסים הבאים:

 

שנה ב' במשפטים (שנת השלמות במדע המדינה)

2 קורסי השלמה חובה:

71-001 מבוא למדע המדינה * (מקוון)

71-006 יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית * (מקוון)

 (*קורסי השלמה יוכרו כקורסי בחירה בפקולטה למשפטים, ובלבד שהסטודנט נרשם ולומד לתואר השני במדע המדינה)

 

שנים ג' וד' במשפטים (שנים א' וב' בתואר שני - מדע המדינה)- הוראות כלליות:

  • יש ללמוד בשנה ג'  קורסי חובה בהיקף של 4 ש"ש ממדע המדינה וקורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש בחלוקה של : 2 ש"ש קורסי בחירה מהפקולטה למשפטים* ו – 2 ש"ש מהמחלקה למדע המדינה, מהרשימה המפורטת למטה.  סה"כ בשנה ג': 8 ש"ש.

 

  • יש ללמוד בשנה ד' שני סמינריונים: (4 ש"ש) אחד מהפקולטה למשפטים, ואחד מהמחלקה למדע המדינה  ; ו- (6 ש"ש) קורסי בחירה ממדע המדינה * מהרשימה המפורטת למטה. סה"כ בשנה ד': 10 ש"ש.

 

שנה ג' משפטים (שנה א' במדע המדינה): 8 ש"ש – תשע"ח

4 ש"ש קורסי חובה:

מס' קורס

שם קורס

שם המרצה

יום ושעה בתשע"ח

ש"ש

71-802-01

גישות ותיאוריות במדע המדינה (שנתי)

ד"ר מירב משאלי רם

ג' 10:00-12:00

2

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית (שנתי)

ד"ר אילנה שפייזמן

ג' 12:00-14:00

2

 

בשנה ג' – תשע"ח

4 ש"ש קורסי בחירה:    2 ש"ש מהפקולטה למשפטים* ו -2 ש"ש מהמחלקה למדע המדינה

 

שנה ד' משפטים (שנה ב' במדע המדינה) – תשע"ח + תשע"ט – 10 ש"ש

4 ש"ש סמינריונים (אחד ממשפטים, אחד ממדע המדינה) ו-6 ש"ש קורסי בחירה ממדע המדינה

 

קורסי בחירה:

מחלקה

מס' קורס

שם קורס

שם המרצה

יום ושעה בתשע"ח

ש"ש

משפטים

99-313-01

משפט מינהלי (סמ' ב')

 

 

 

פרופ' אריאל בנדור

ב' 12:00-14:00

ה' 12:00-14:00

 

2

משפטים

99-523-01

דיני חקיקה (סמ' ב')

ד"ר איתי בר-סימן-טוב

ד' 10:00-12:00

1

משפטים

99-960-01

ייצוג המדינה בבג"צ - הלכה למעשה (סמ' ב')

עו"ד אסנת מנדל

א' 18:00-20:00

1

משפטים

99-328-01

תיאוריה חוקתית (לא ינתן בתשע"ח)

ד"ר איתי בר-סימן-טוב

לא ינתן בתשע"ח

1

מדע המדינה

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית (שנתי)

ד"ר אורי ארבל גנץ

ג' 18:00-20:00

2

מדע המדינה

71-808-01

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי (סמ' א')

ד"ר יששכר זרוק

מקוון

2

מדע המדינה

71-985-01

סדנא לניתוח מדיניות (שנתי)

ד"ר אילנה שפייזמן

ו' 8:00-10:00

2

מדע המדינה

71-670-01

מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל (שנתי)

ד"ר אורי ארבל גנץ

ו' 10:00-12:00

2

 

מדע המדינה

71-953-35

כוחם של יחסי ציבור בעולמות הציבוריים והעסקיים (שנתי)

ד"ר יחיאל שבי

ו' 12:00-14:00

2

 

 

סמינריונים – 4 ש"ש  - תשע"ט

מחלקה

מס' קורס

שם הקורס

שם המרצה

יום ושעה בתשע"ח

ש"ש

משפטים

99-418-01

דיני שלטון מקומי

(סמ' ב')

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

ב' 15-17

2

משפטים

99-487-01

גבולות השוק (סמ' א')

פרופ' צילי דגן

ג' 16-18

2

משפטים

99-405-01

בית המשפט - היבטים מוסדיים וחוקתיים (לא ינתן בתשע"ח)

ד"ר אורי אהרונסון

לא ינתן בתשע"ח

2

מדע המדינה

71-706-01

צבא וחברה בישראל (שנתי)

ד"ר  אלישבע רוסמן

ג' 12:00- 10:00

2

מדע המדינה

71-270-01

ניהול שינויים בארגון הציבורי (שנתי)

ד"ר איתן שמיר

ג' 16:00-18:00

2

 

* הקורסים ממשפטים שייספרו לתואר השני במדע המדינה, לא ייספרו במקביל גם למכסת הקורסים הנדרשת לתואר ראשון במשפטים.

 

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

אנשי קשר במחלקה למדע המדינה:

ד"ר נחשון פרז: מרכז אקדמי  nahshonp@gmail.com

גב' עדינה צידון: סגנית מנהלית לראש המחלקה  adina.tzidon@ biu.ac.il

גב' אוריאן יחזקאל: יועצת לענייני סטודנטים politics.students@biu.ac.il

 

בפקולטה למשפטים:

גב' טליה אברמוביץ  talia.abramovich@biu.ac.il

ד"ר איתי בר-סימן-טוב: מרכז אקדמי ittai.bar-siman-tov@biu.ac.il

 


[1] הרשמה לתואר שני מותנת באישור רשויות האונ'. ניתן להירשם לקורסי ההשלמה גם לפני מתן האישור הנ"ל.

[2] סטודנטים מהמסלול משפטים-מדע המדינה המבקשים לכתוב עבודת תיזה במדע המדינה, כמובן יתקבלו בברכה, אולם מסלול מאסטר עם תיזה שונה מבחינת דרישות הקורסים וכמובן עבודה עם מנחה וכתיבת תיזה. הנחיות פרטניות יינתנו לסטודנט/ית המבקשים לכתוב עבודת תיזה.