לזכרם - חברי סגל שהלכו לעולמם

  • פרופ' שלום אלבק ז"ל

  • פרופ' פול בריס ז"ל

  • פרופ' שלום לרנר ז"ל

  • פרופ' צבי שרייבר ז"ל