המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר-אילן נועד לשמש מוקד אקדמי לעיסוק בשאלות התיאורטיות, הנורמטיביות והמוכוונות-מדיניות הנובעות מהצימוד החוקתי בהגדרה המקובלת לזהותה של ישראל "כמדינה יהודית ודמוקרטית".

המרכז מהווה בית גידול לחשיבה רעננה על עיצוב החברה והמשפט בישראל בדרך המשלבת ערכים יהודיים ודמוקרטיים, על מגוון המשמעויות של מושגים טעונים אלה. הוא משמש כפלטפורמה לדיאלוג בין ההיבטים היהודיים והדמוקרטיים של החברה הישראלית ושל המשפט הישראלי, ופועל בשלושה אפיקי פעולה מרכזיים: תחום מחקרי, תחום ציבורי ותחום חינוכי.

קישור לאתר: http://www.biu.ac.il/law/cjdl/

 

ראש המרכז: פרופ' שחר ליפשיץ

רכזת אקדמית: ד"ר הילה בן-אליהו

כתובת המייל: cjdl.contact@biu.ac.il

טלפון: 03-5318890