מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי מפתח תשתית משפטית ואקדמית לחיבור מרכיבי הזהות הישראלית ושילובה בשיח הציבורי. המרכז, שפועל בתוך הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, מפעיל תוכניות על מנת להעשיר את המחקר, לעצב סוכני שינוי ולפתח פתרונות עבור זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. בכלל זה, עורך המרכז פעילות חינוכית וציבורית ענפה, אשר מבוססת על שיח ביקורתי ומכיל בין שונים ומחויבות למתן ביטוי ומענה למגוון הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית. במסגרת הפעילות משתתפים אנשי ציבור ומגוון חוקרות וחוקרים, בראשות ראש המרכז פרופ' שחר ליפשיץ.

המרכז פועל מתוך חזון כי זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל צריכה ויכולה להיות מקור לאחווה ושגשוג.

 

האתגר

השילוב "יהודית ודמוקרטית" עומד ביסוד זהותה ומשפטה של מדינת ישראל. בשנים האחרונות מתעצם העימות הציבורי בין קבוצה הרואה בערכי הדמוקרטיה איום על זהותה היהודית של המדינה, לבין קבוצה המזהה איום בכל סממן יהודי.

 

ההזדמנות

המרכז משתמש במתודולוגיות מבוססות מחקר בכדי לגבש פתרונות על סמך שיח ביקורתי ומכיל בין שונים. המרכז פועל מתוך מחויבת לצרכים, להעדפות, לאמונות ולחששות של קהילות שונות בחברה הישראלית.

לצד הקונגרס הישראלי, שמבקש לגשר על המתח המתמשך בין זהותה היהודית לזהותה הדמוקרטית של המדינה בתהליך ציבורי רחב של בניית הסכמות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, משמש המרכז כבית אינטלקטואלי לעיסוק בשאלות תיאורטיות, נורמטיביות ומוכוונות-מדיניות.

המרכז מציע קורסים וקבוצות מחקר לסטודנטים וחוקרים, מפעיל תוכנית חינוכית בבתי ספר תיכון ברחבי הארץ ופועל במישור הציבורי מול אנשי ממשל, משפט וחברה על מנת להציע פתרונות ולהתוות דרך.

 

הקונגרס הישראלי

בניית הסכמות בחברה הישראלית

מיזם חברתי העוסק בשינוי תרבות השיח הציבורי בישראל, תוך הטמעת ידע וכלי עבודה מעולם הגישור ויישוב הסכסוכים לסוגיות השנויות במחלוקת בחברה הישראלית.

הקונגרס הישראלי, הפועל בתוך המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, פועל לשינוי תרבות  השיח בחברה הישראלית בסוגיות קונפליקט, תוך שימוש בשיטות העבודה המיטביות והחדשניות של גישור ב"מועצות הסכמה". הקונגרס הישראלי פועל ליצירת שיח רחב, המאפשר לקולות השונים בחברה הישראלית להשתתף ולהשפיע מתוך הנחה כי לכל חלקי החברה יש, וצריך להיות, חלק בדיון הציבורי. אופיו של השיח שהקונגרס מבקש להנחיל מתבסס על הקשבה מתוך כבוד הדדי וסובלנות גם בהיעדר הסכמות ובהינתן מתחים בסוגיות-יסוד רגישות וכואבות. דרכו של הקונגרס לחיבור הציבור הרחב לשיח ולהסכמות  מתבססת על יצירת שיתופי פעולה בין דמויות מובילות מהמגזר העסקי, האקדמיה, עיתונות וארגונים חברתיים הפועלים בתחומי העניין של הקונגרס.

 

קישור לאתר: http://www.biu.ac.il/law/cjdl/

 

ראש המרכז: פרופ' שחר ליפשיץ

מנהל המרכז: עו"ד אלעד קפלן

כתובת המייל: cjdl.contact@biu.ac.il

טלפון: 03-5318890