הנחיות כלליות

הרשמה

ההרשמה מתבצעת באמצעות האתר בלינק: https://hishtalmut-law.biu.ac.il/. יש למלא את טופס הרישום באופן מלא ותקין. בסיום מילוי טופס הרישום, יש למלא פרטי תשלום ולאחר אישור התשלום הקבלה תשלח אליכם לכתובת המייל.

בהשתלמויות תעודה בנות 40 שעות אקדמיות ומעלה, תוענק תעודה, בכפוף לעמידה בתנאי הנוכחות. 

הזכות להשתתף בהשתלמות היא אישית ואיננה ניתנת להעברה.

מספר המקומות בכל השתלמות מוגבל.

 

תנאי תשלום

למשלמים בכרטיס אשראי ניתנת האפשרות לשלם בתשלום אחד, ב-2 תשלומים ללא ריבית או בקרדיט. יש לציין את מס' התשלומים באתר. 
 

גמול השתלמות (למעט עובדי הוראה)

המרכז למשפט מסחרי מוכר ע"י הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך. עפ"י הנחיית משרד החינוך, רק מי שיעמוד בחובת נוכחות של 100% (כאמור בסעיף "חובת הנוכחות" להלן) משעות הלימוד בקורס יהיה זכאי לתעודת השתלמות. רישום נוכחות ייערך בכניסה לאולם ההרצאות, 2 רישומים נוספים יועברו בין המשתלמים במהלך קיום ההרצאות.

 

חובת הנוכחות

היעדרות עד 20% משעות הלימוד בקורס תתאפשר רק  עם הגשת אישור מיוחד להיעדרות. האישורים אשר יוכרו הינם: צורכי עבודה, רופא,  שירות מילואים בפועל.

ככלל - כל חיסור, מוצדק ככל שיהיה, חייב להיות מגובה באישור בהתאם להנחיות הנ"ל.

 

הודעות על שינויים בתכנית

התכנית המקצועית כפופה לשינויים. השינויים יעודכנו באתר האינטרנט של המרכז למשפט מסחרי ויישלחו לנרשמים רק באמצעות הדואר האלקטרוני. אנא עדכנו את כתובת הדואר האלקטרוני בטופס ההרשמה.

 

שינויים וביטולים

הודעות על שינוי ו/או ביטול יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי המרכז למשפט מסחרי באמצעות כתובת המייל: Comcenter.law@biu.ac.il או בכתובת: המרכז למשפט מסחרי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן רמת גן, 52900.

אם ההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרד לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד פתיחת ההשתלמות, יוחזרו דמי השתתפות, למעט דמי רישום וטיפול בסך 125 ש"ח.

במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי המרכז למשפט מסחרי פחות מ-7 ימים לפני מועד פתיחת ההשתלמות, לא יוחזרו דמי ההשתתפות. באחריות המשתלמים לוודא כי הודעתם בדבר ביטול/שינוי התקבלה במשרדי המרכז במועד הרצוי.